ΑΝΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο σχεδιασμός αυτού το νέου προϊόντος βάζει στο κέντρο του ενδιαφέροντος τους ρόλους
των εμπλεκομένων μερών αποτυπώνοντας τις ενέργειές τους, ώστε να μπορεί να διαχέει την πληροφόρηση σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης με ασφάλεια και αμεσότητα.
Το προϊόν μπορεί να εξυπηρετήσει πολλαπλές ασφαλιστικές εταιρείες, ανεξάρτητα ασφαλιστικά πρακτορεία, ασφαλιστικούς συμβούλους συνεργαζόμενους με ασφ. εταιρείες ή πρακτορεία, εταιρείες διαχείρισης αποζημιώσεων ζημιών, νοσηλευτικά ιδρύματα,ιατρικά κέντρα, μεμονωμένους ιατρούς, πραγματογνώμονες υγείας.
Βασική ανάγκη όλων των διαφορετικών οντοτήτων που μπορούν να συνδεθούν στην πλατφόρμα είναι η πληροφόρηση για άντληση συμπερασμάτων από τα δεδομένα που παράγονται κατά την διάρκεια του κύκλου ζωής της κάθε υπόθεσης.
Παρέχεται λοιπόν σύνολο αναφορών προσαρμοσμένων στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες καθ’ ενός που επικοινωνεί μέσω της πλατφόρμας.

Network Business Accelerator Software

Όταν η πληροφορία υπάρχει αλλά η μορφή της την κάνει να είναι από εντελώς άχρηστη έως ελάχιστα χρηστική, τότε χρειάζεται μια άλλη μέθοδος να την προσεγγίσεις και να την διαχειριστείς για να αποκτήσεις το πλεονέκτημα.

Skip to content