ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι τρόποι εισαγωγής της υπόθεσης-αιτήματος ορίζονται από την πλατφόρμα και γίνονται μία σειρά ελέγχων ώστε να διασφαλίζεται η πληρότητα της περιγραφής της υπόθεσης. Δηλαδή τα πεδία όπως ονοματεπώνυμο πελάτη, συμβόλαιο, στοιχεία συνεργάτη πρέπει να συμπληρώνονται απαραίτητα, κάποια από αυτά συμπληρώνονται αυτόματα, κάθε υπόθεση θα έχει ένα αριθμό υπόθεσης, μια περιγραφή, τον εκδότη, κωδικό του υπεύθυνου χειριστή για το στάδιο, έναν τύπο υπόθεσης, ένα στάδιο, ημ/νία έκδοσης. ημ/νία εισόδου στο στάδιο, ημ/νία εξόδου από στάδιο, προαιρετικά αριθμό συμβολαίου.

Σύνδεση για υποβολή

Network Business Accelerator Software

Όταν η πληροφορία υπάρχει αλλά η μορφή της την κάνει να είναι από εντελώς άχρηστη έως ελάχιστα χρηστική, τότε χρειάζεται μια άλλη μέθοδος να την προσεγγίσεις και να την διαχειριστείς για να αποκτήσεις το πλεονέκτημα.

Skip to content