ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κάθε υπόθεση συνδέεται με ένα σύνολο ενεργειών σε σχέση ένα προς πολλά.
Η ενέργεια έχει ένα αριθμό ενέργειας, ένα αριθμό υπόθεσης, μία περιγραφή, ένα ιδιοκτήτη, ημ/νία ενέργειας, προαιρετικά συνδεόμενο αρχείο-α εικόνας-ήχου, προαιρετικά στοιχεία κλίσης (αρ.τηλ., διάρκεια, λεπτομέρειες) σύνδεση με παλαιότερη ενέργεια σαν απάντηση.
Κάθε τύπο ενέργειας μπορεί να την εκδώσει αν ο χρήστης έχει δικαιώματα.
Η υπόθεση περνάει από διάφορα στάδια, αλλά απαραίτητα υπάρχει ένα αρχικό στάδιο και ένα ή περισσότερα τελικά ανάλογα με τις ενέργειες που θα κάνουν οι ενδιαφερόμενοι.
Τα στάδια είναι εγγραφές που περιγράφουν σε τι κατάσταση μπορεί να μπει οποιαδήποτε υπόθεση.
Ο κάθε χειριστής ανήκει σε κάποιο επίπεδο και θα μπορεί να προωθήσει την υπόθεση σε κάποιο άλλο επίπεδο χωρίς να υπάρχει απαραίτητα σύνδεση μεταξύ τους.
Για κάθε υπόθεση ανήκει σε ένα είδος υπόθεσης και υπάρχουν μία σειρά τύπων υποθέσεων μέσα στο κάθε είδος, που μαζί περιγράφουν, με κάποια τυποποίηση, το περιεχόμενο και τι αφορά η κάθε υπόθεση κάθε στάδιο από το οποίο περνάει η υπόθεση έχει σύνδεση με τον χρήστη που ευθύνεται, την ημ/νία σταδίου όταν μπαίνει και υπολογίζεται αυτόματα πόσες μέρες και ώρες παραμένει στο στάδιο. Μπορεί έτσι να προβάλλεται κάθε φορά ο μέσος όρος παραμονής στο στάδιο.

Network Business Accelerator Software

Όταν η πληροφορία υπάρχει αλλά η μορφή της την κάνει να είναι από εντελώς άχρηστη έως ελάχιστα χρηστική, τότε χρειάζεται μια άλλη μέθοδος να την προσεγγίσεις και να την διαχειριστείς για να αποκτήσεις το πλεονέκτημα.

Skip to content