ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Παρέχεται έλεγχος του συνόλου των tickets με σειρά αναφορών για τήρηση χρονικών ορίων ή καθυστερήσεων.
Ο κύκλος ζωής της κάθε υπόθεσης ξεκινάει είτε από κάποιο αίτημα πελάτη είτε από κάποια αναγκαιότητα του πρακτορείου για επικοινωνία με τον πελάτη είτε από την επιθυμία του συνεργάτη για επικοινωνία με τον πελάτη.
Το άνοιγμα λοιπόν της κάθε υπόθεσης γίνεται από την εφαρμογή των συνεργατών από τον συνεργάτη ή από την εφαρμογή του πελάτη από τον πελάτη που όμως θα επικυρώνεται από τον αρμόδιο συνεργάτη ή από την εφαρμογή του πρακτορείου από τον χειριστή που όμως θα επικυρώνεται και πάλι από τον αρμόδιο συνεργάτη.
Μέσα από µία οθόνη χειριστές στο γραφείο παρακολουθούν την ροή πληροφοριών και ηµερώνονται σε πραγµατικό χρόνο για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η κάθε υπόθεση και µπορούν να παρεµβαίνουν στα σηµεία εκείνα που απαιτούν εµπλοκή για την επιτυχή επίλυσή τυχόν προβληµάτων.

Network Business Accelerator Software

Όταν η πληροφορία υπάρχει αλλά η μορφή της την κάνει να είναι από εντελώς άχρηστη έως ελάχιστα χρηστική, τότε χρειάζεται μια άλλη μέθοδος να την προσεγγίσεις και να την διαχειριστείς για να αποκτήσεις το πλεονέκτημα.

Skip to content